चिलजुनसुकै देशको
जतिसुकै अग्लो डाँडाबाट
जतिसुकै सेतो परेवा उडाए पनि
दिउँसै खुला आकाशमा
चीलले परेवाको सिकार गर्छ
…र चील १
अमेरिकाको राष्ट्रिय पक्षी हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्