ढुंगै भएर बस्न मन लाग्यो


उनीहरूले
मेरो आङमा
आफ्ना हतियार अर्जापे
हतियारहरू चम्किए
र, मलाई
ढुंगै भएर बस्न मन लाग्यो

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्