बोहेम्मा वर्णनहोलेसुङ राजा यहीं जन्मे । खिम्लेदरबार यहीं छ । होलेलुङको रेम्माखिम यहीं छ । पृथ्वीनारायण शाहको सेनासँग लड्ने भ्वाराम राजा यहीं जन्मे । होलेसुङ पार्क यहीं छ । बोहेम्मा आहालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक कथा यहीं छ । बोटोचुङ यहीं छ ।

 

 

 

 

 

 

हलेसीगढी यहीं छ । पुरानो हलेसी यहीं छ । रावाचुङडाँडा यहीं छ । रापानी यहीं छ । नाइम्मा पँधेरो (यो पँधेरो दाप्सामा मुनि छ) पनि यहीं छ । बुलिमा बुक्टो (बुलिहों राजा बसेको ओडार) पनि यहीं छ ।

हिप्लोखा (सुनार्मा डाँडामुनिको ऐतिहासिक ठाउँ) यहीं छ । बोचुङडाँडा (भञ्ज्याङ) यहीं छ । दिनेरीडाँडा (यो डाँडाबाट यस क्षेत्रको ऐतिहासिक सबै ठाउँ देखिन्छ रे) यहीं छ ।

यो ठाउँको माटोको नाम नै होलेसुङ हों पुइखा बुइदुलो चाम्रोपा । अर्थात् पुर्खाले भनेअनुसार राजा तथा शक्तिशाली बहादुर जन्माउने माटो रेन्त यो गाउँ । हैट यो गाउँका ज्यादै भाग्यमानी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्